Wat zijn de voordelen van een eb-en vloed bodem?

Elke bodem heeft het juiste percentage vocht nodig. Het regelen van de waterhuishouding door middel van een drainagesysteem zorgt ervoor dat de bodem van onderaf egaal bevochtigd wordt. Dit in tegenstelling tot een sproei-installatie, waarbij zaken als wind ervoor kunnen zorgen dat de bodem niet overal gelijkmatig bewaterd wordt. Daarnaast voorkomt een eb- en vloed bodem dat er roestplekken op hekwerken en bestrating ontstaan. Bij tikker- en sproei installaties kunnen deze vlekken niet voorkomen worden (hoog ijzergehalte Nederlands water). Bij een automatisch systeem is de paardenbak iedere ochtend wederom van dezelfde hoge kwaliteit. Met warm weer is het systeem simpel in te schakelen en doortrainen goed mogelijk.