Hoe staan de bodems in verhouding tot het milieu?

Onze bodems zijn niet belastend voor het milieu. Wij gebruiken een kwalitatief hoogwaardig zandmengsel van schoon rivierenzand met een constante mengverhouding tussen de korrelgrootte en korrelstructuur. Onze Geotrack snipper wordt geproduceerd uit rest-randen van polypropyleen.