Kan een bodem bij alle weersomstandigheden gebruikt worden?

Een Grecon eb-en vloed bodem kan bij bijna alle weersomstandigheden gebruikt worden, met uitzondering van een dik pak sneeuw en hevige vorst. Bij extreme vorst bevriest het water dat zich tussen de zandkorrels bevindt. Omdat bij hogere temperaturen het bovenste gedeelte van de toplaag snel droog wordt, is het belangrijk tijdig de pomp van uw eb- en vloed systeem te activeren en de bodem te bevochtigen. Tijdens het bevloeien van de bodem kunt u gewoon door blijven rijden.